2017-01-30

Zarządzenia z dnia 26.01.2017 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Świecie nad Osą Nr 5/2017-38/2017 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie:

 

a)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych,

b)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych,

c)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi,

d)     wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

e)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Harmonogramu zadań Jednostki i wdrożenia kontroli zarządczej,

f)       wprowadzenia w Urzędzie Gminy Planu kontroli,

g)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej,

h)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą Wewnętrznej Polityki Antykorupcyjnej,

i)        wprowadzenia w Urzędzie Gminy Polityki zarządzania ryzykiem,

j)        wprowadzenia w Urzędzie Gminy Procedury dotyczącej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z zasadami prowadzenia strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,

k)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Procedury postępowania na wypadek terroryzmu,

l)        wprowadzenia w Urzędzie Gminy Instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innych zagrożeń,

m)    wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kodeksu etycznego postępowania pracowników,

n)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Zasad podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników oraz kierowania ich na szkolenia,

o)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Procedury dokonywania samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,

p)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Procedury rekrutacji pracowników samorządowych na wolne stanowiska administracji i obsługi,

q)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego,

r)       wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej,

s)       wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

t)       wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu Pracy,

u)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu Organizacyjnego,

v)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu pracy Komisji Przetargowej,

w)    wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu przeprowadzania działań kontrolnych,

x)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu wynagradzania,

y)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu udostępniania informacji sektora publicznego oraz ponownego jej wykorzystywania,

z)      wprowadzenia w Urzędzie Gminy zasad nadawania i rejestrowania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom,

aa)   wprowadzenia w Urzędzie Gminy zasad i trybu organizowania podróży służbowych pracowników,

bb)  wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. EUR,

cc)   wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu przeprowadzania zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. EUR,

dd)wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,

ee)   wprowadzenia w Urzędzie Gminy zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,

ff)    wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

 

gg)  wprowadzenia w Urzędzie Gminy Regulaminu korzystania z telefonu służbowego przez pracowników,

hh) wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji.

 

Dokumenty w załącznikach.

Załączniki

  3Zarządzenie_nr 8_2017.pdf 515,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 9_2017.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 7_2017.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 10_2017.pdf 2,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 11_2017.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 17_2017.pdf 890,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 13_2017.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 20_2017.pdf 481,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 12_2017.pdf 2,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 18_2017.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 21_2017.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 22_2017.pdf 792,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 33_2017.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 24_2017.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 23_2017.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3Zarządzenie_nr 34_2017.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_16_2017.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie nr 5_2017.pdf 5,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_15_2017.pdf 2,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_26_2017.pdf 1,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_19_2017.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_28_2017.pdf 706 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_25_2017.pdf 2,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_27_2017.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_31_2017.pdf 397,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_29_2017.pdf 896,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_30_2017.pdf 483,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_32_2017.pdf 780,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_35_2017.pdf 2,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenie nr 12_2017.pdf 2,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 6-2017.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zarządzenia nr_36_2017.pdf 3,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 14-2017.docx 105 KB (doc) szczegóły pobierz