Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 15.05.2018 r.
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
15.05.2018 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Świecie nad
Osą Rozporządzenia RODO.
18.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 30.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.04.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości, instrukcji kasowej oraz instrukcji
określającej(...)
18.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 23.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
23.04.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
24.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 13.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w (...).
17.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 13.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury w (...)
17.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 20B/2018 z dnia 28.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 20B/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.03.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Świecie nad Osą.
10.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 5.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
5.04.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Świecie nad (...)".
05.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 30.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.03.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
05.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 29.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
29.03.2018 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw
szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji
Weterynaryjnej (...).
29.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 28.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
28.03.2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2017 r.
29.03.2018 więcej