Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 13/2020
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12.02.2020 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą
13.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 12/2020
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 5.02.2020 roku . w sprawie przreprowadzenia konsultacji
społecznych aktualizacji domu "Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 11/2020
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 4.02.2020 roku . w sprawie wprowadzenia Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na
terenie Urzędu Gminy oraz obszarze przylegającym do budynku
urzędu
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 10/2020
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 4.02.2020 roku . w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony
Danych w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 9/2020
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 3.02.2020 roku . w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą na rok
budżetowy 2020
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 8/2020
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 3.02.2020 roku . w sprawie zatwierdzenia Programów
Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad
Osą dla domu typu A, B.
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 7/2020
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 3101.2020 roku . w sprawie dokonania zmian w budżecie
GminyŚwiecie nad Osą na 2019 rok.
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 6/2020
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ zdnia
30 stycznia 2020 roku r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 5/2020
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
27 stycznia 2020 roku r. W sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 4/2020
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 16.01.2020 roku r. w sprawie zmiany w Regulaminie
Wynagradzania w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą
07.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się