Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 47 / 2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 września 2018r.
Zarządzenie Nr 47 / 2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
20 września 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy Świecie nad Osą w 2018 roku
25.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 46 / 2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 12 września 2018r.
Zarządzenie Nr 46 / 2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12 września 2018r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Wykonanie
Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą
poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości
Lisnówko oraz stworzenie otwartej strefy aktywności w
miejscowości Linowo”
25.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 7 września 2018 r
WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 7 września 2018 r. w
sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Świecie nad Osą na 2018 rok.
12.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 3 września 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 3
września 2018 r. w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej w celu przekazania sprzętu obrony cywilnej
07.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 31 sierpnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
07.09.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z
informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2018 r.
03.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 41 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie nr 41 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia konkursu "Piękna
Zagroda 2018"
28.08.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 31 lipca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
07.08.2018 więcej
Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku
Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
20 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
20.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 38/2018
Zarządzenie nr 38/2018 wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
19.07.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się