Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 02.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
02.03.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
05.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 01.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
01.03.2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego (...).
05.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 05.02.2018 r.
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
05.02.2018 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw
afrykańskiego pomoru świń.
05.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 30.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.01.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy
Świecie nad Osą z dnia 23.02.2017 r. w sprawie powołania
Zespołu (...).
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 30.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.01.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy
Świecie nad Osą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
(...).
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 30.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.01.2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Świecie
nad Osą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji (...).
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 30.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
(...).
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 30.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
(...).
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 29.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
29.01.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
31.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 12.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12.01.2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu
Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
17.01.2018 więcej