Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 58/2019
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30 września 2019 r. W sprawie określenia podstawowych
parametrów oraz przygotowania materiałów planistycznych do
opracowania projektu budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok
2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej
30.09.2019 więcej
Zarządzenie nr 56
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 30
września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu
obronnym pod kryptonimem "Kobra- 19"
30.09.2019 więcej
Zarządzenie nr 53
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 11
września 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespoły
Zarządzania Kryzysowego
24.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55/2019
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
20.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 54/2019
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
16 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Świecie nad Osą na 2019 rok. Na
20.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 52/2019
ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 5
września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Świecie nad Osą na 2019 rok.
11.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 51/2019
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Świecie nad Osą na 2019 rok.
06.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 50/2019
ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
30 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z
ogólnodostępnej Świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarnoś
06.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 49/2019
ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z
informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2019 r.
06.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 48/2019
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie
organizacyjnym Urzędu Gminy Świecie nad Osą
06.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się