Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 9 listopada 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 9
listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
14.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 listopada 2018 roku
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 9
listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Skarbnika Gminy Świecie nad Osą
14.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 29 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z
ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice
14.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 26 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
26 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
14.11.2018 więcej
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 października 2018 roku
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z
dnia 23 października 2018 roku w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018
rok.
14.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 23 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 23
października 2018 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania przetargowego
14.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 17 października 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 17
października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących zadania pn.: "Rewitalizacja centrum
miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele
edukacyjno - kulturalno - sportowe".
14.11.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 28 września 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
02.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 28 września 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
28 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych
parametrów oraz przygotowanie materiałów planistycznych do
opracowania budżetu Gminy na 2019 rok.
02.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 47 / 2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 września 2018r.
Zarządzenie Nr 47 / 2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
20 września 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy Świecie nad Osą w 2018 roku
25.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się