Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku
Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
20 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
20.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 38/2018
Zarządzenie nr 38/2018 wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
19.07.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego
19.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 37 /2018
Zarządzenie Nr 37 /2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
11 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na: „Budowę Otwartych Stref
Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą
poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości
Lisnówko oraz stworzenie otwartej strefy aktywności w
miejscowości Linowo"
11.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 36 / 2018
Zarządzenie Nr 36 / 2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
9 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na: „Poprawa efektywności
energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków
użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą"
11.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 35/2018
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
09.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Józefa Wybickiego,
11.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 34/2018
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
03.07.2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad obiegu oraz
kontroli sprawozdań budżetowych, finansowych oraz sprawozdań
w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Gminy Świecie nad
Osą i w jednostkach organizacyjnych gminy Świecie nad Osą.
11.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 22.06.2018 r.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
22.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego
na 2018 r.
25.06.2018 więcej
Zarządzenie nr 32/2018
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
21.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie
22.06.2018 więcej
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 14.06.2018 r.
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 14.06.2018 r. Wójta Gminy
Świecie nad Osą w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania przetargowego na: "Demontaż
transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Świecie nad Osą:nie nr 31/2018
15.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 06.06.2018 r.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
06.06.2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania
strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie
Gminy.
06.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się