Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Świecie nad Osą”.
27.03.2020 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na udzielenie zamówienia o wartości netto poniżej wyrażonej w
złotych kwoty 30 tyś. € na dostawę, montaż i uruchomienie
zestawu hydroforowego w przepompowni wody w miejscowości
Rychnowo, gmina Świecie nad Osą.
26.03.2020 więcej
Odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2019 - 2020
odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2019 - 2020
21.10.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Gmina Świecie nad Osą ogłasza możliwość składania ofert na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup i montaż
elektronicznej tablicy informacyjnej wraz z oprogramowaniem”.
26.09.2019 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01-07-2019 do 31-12-2019r.
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej
w okresie od 01-07-2019 do 31-12-2019r.
09.05.2019 więcej
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie mieszanką piasku z solą dróg asfaltowych
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie
mieszanką piasku z solą dróg asfaltowych na których
poruszają się autobusy szkolne na terenie gminy Świecie nad
Osą w okresie zimowym 2018 - 2019.
20.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się