Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów samorządowych
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24
października 2018 r. o wynikach wyborów samorządowych
30.10.2018 więcej
Obwieszczenia o zarejestrowanych Listach kandydatów na Wójta i Radnych
Obwieszczenia o zarejestrowanych Listach kandydatów na Wójta i
Radnych
02.10.2018 więcej
Uchwały Nr 7, 8 , 9, 10 Gminnej Komisji Wyborczej w Świeciu nad Osą z dnia 01 października 2018 roku
Uchwały Nr 7, 8 , 9, 10 Gminnej Komisji Wyborczej w Świeciu
nad Osą z dnia 01 października 2018 roku w sprawie ustalenia
treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych w sprawie ustalenia formatu,
treści i nakładu karty do głosowania w wyborach wójta w
sprawie sporządzenia listy kandydatów na wójta w wyborach
Wójta Gminy Świecie nad Osą zarządzonych na dzień
21października 2018 r.
02.10.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28
września 2018 r. Powołanie obwodowych komisji wyborczych
28.09.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28
września 2018 r. w sprawie zwołania I posiedzń obwodowych
komisji wyborczych
28.09.2018 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28
września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w gminie Świecie nad Osą
28.09.2018 więcej
Uchwały nr 3,4,5,6
Uchwały nr 3,4,5,6 z dnia 25 września 2018 roku Gminnej
Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia zarejestrowania
liczby kandydatów na radnych równej liczbie radnych wybieranych
okręgu wyborczym.
25.09.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 24.09.2018 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 24.09.2018 r.
24.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 września 2018 r.
Gminna Komisja Wyborcza wzywa do dokonywania dodatkowych
zgłoszeń na radnego w okręgach 2,7,114,15
19.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej
informację o numerach i granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone
głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
19.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się