Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wieloletnaj Prognoza Finansowa Gminy Świecie nad Osą na lata 2019 - 2033
UCHWAŁA NR V/37/2019 Rady Gminy Świecie
nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata
2019 - 2033
16.05.2019 więcej
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2018-2031.
UCHWAŁA NR III 25 /2018 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
28.12. 2018 r.w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świecie nad Osą na lata 2018-2031.
16.05.2019 więcej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie nad Osą na lata 2019-2033.
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na 2019
- 2033 r.
22.11.2018 więcej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie nad Osą na lata 2018-2031.
UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2018 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z
dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2018-2031.
23.10.2018 więcej
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031
Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2018-2031.
03.01.2018 więcej
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą
na lata 2018-2031.
16.11.2017 więcej
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027
UCHWAŁA Nr XVIII/119/2016 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2027.
03.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się