Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz podmiotów, którym udzielono zwrotu podatku akcyzowego
Wykaz podmiotów, którym udzielono zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej w 2016 r.
30.05.2017 więcej
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie podatków w 2016 r.
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie podatków oraz
pomocy publicznej w 2016 r.
22.05.2017 więcej