2016-12-09

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Wójta Gminy Świecie nad Osą, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. 

W przypadku bezczynności Wójta Gminy Świecie nad Osą wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.