2016-12-09

Jak dostarczyć wniosek?

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Świecie nad Osą w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą;
  • przesłać na numer fax: +48564661621;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@swiecienadosa.pl.