Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 26.01.2017 r.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
26.01.2017 r. w sprawie Regulaminu udostępniania informacji
sektora publicznego oraz ponownego jej wykorzystywania
31.01.2017 więcej
Zasady ogólne udostępniania informacji publicznej
Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek.
09.12.2016 więcej
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na
wniosek.
09.12.2016 więcej
Jak dostarczyć wniosek?
Opis sposobów dostarczenia wniosku w sprawie udostępnienia
informacji publicznej.
09.12.2016 więcej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
09.12.2016 więcej
Opłaty
Opłaty związane z udostępnieniem informacji publicznej.
09.12.2016 więcej
Tryb odwoławczy
Opis trybu odwoławczego w przypadku odmowy udostępnienia
informacji publicznej.
09.12.2016 więcej