2017-03-20

XX Sesja Rady Gminy Świecie nad Osą

XX Sesja Rady Gminy Świecie nad Osą

 

Uchwała Nr XX/135/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2027.

 

Uchwała Nr XX/136/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.

 

Uchwała Nr XX/137/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

Uchwała Nr XX/138/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świecie nad Osą.

 

Uchwała Nr XX/139/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.

 

Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 8 w miejscowości Linowo.

 

Uchwała Nr XX/141/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy działki oznaczonej nr 197 położonej w miejscowości Lisnowo.

Załączniki

  Uchwała Nr XX 140 2017.docx 12,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program_opieki_nad_...i_2017 r..doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała XX 141 2017.docx 18,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała XX 138 20...aryfa ZUP.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała 135-2017.pdf 5,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała 136-2017.pdf 7,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Sieć Szk...137 2017.docx 24,82 KB (doc) szczegóły pobierz