2017-01-02

XVIII Sesja Rady Gminy Świecie nad Osą

Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2016 rok.

 

Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2027.

 

Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.

 

Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.

 

Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

 

Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą.

 

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali użytkowych.

 

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2000 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem garaży i pomieszczeń w budynkach gospodarczych.

 

Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 14 w miejscowości Linowo.

 

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia propozycji Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 

Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków.

Załączniki

  Uchwała nr XVIII 1...talizacji.pdf 148,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała 118-2016.pdf 199,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1...talizacji.pdf 166,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1...zedszkole.pdf 212,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1...użytkowe.pdf 176,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1...m garaży.pdf 177,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1...nowie (1).pdf 186 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1... targowej.pdf 176,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1... Rady RIO.pdf 303,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII11...na 2017 r.pdf 174,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Gminny Program Rewi...12_2016-1.pdf 2,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do uchw...N na 2017.pdf 528,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Objaśnienia - 2017....3 do WPF.doc 91 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2 Wykaz przed...ć do WPF.xls 39,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII11...na 2017 r.pdf 174,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 1 do WPF.xls 1020 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał 3 wyd zlecone.xls 53,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zał.1 dochody.xls 50 KB (xls) szczegóły pobierz
  Uchwała 118-2016.pdf 199,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.2 wydatki.xls 71,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik do uchw... na 2016r.xls 67 KB (xls) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1...i PN 2017.pdf 180,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR XVIII 120 2016.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała nr XVIII 1...polskiego.pdf 236,02 KB (pdf) szczegóły pobierz