Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
XIV Sesja Rady Gminy Świecie nad Osą
Uchwała z XIV Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.02.2020 roku
24.02.2020 więcej
XIII SESJA RADY GMINY
XIII SESJA RADY GMINY Uchwały na XIII Sesji Rady Gminy
Świecie nad Osą dnia 31.01.2020 r
13.02.2020 więcej
XII SESJA RADY GMINY
XII SESJA RADY GMINY Uchwały na XII Sesji Rady Gminy Świecie
nad Osą dnia 30.12.2019 r
13.02.2020 więcej
XI Sesja Rady Gminy
XI Sesja Rady Gminy Uchwały z XI Sesja Rady Gminy Świecie
nad Osą z dnia 29.11.2019 r.
03.12.2019 więcej
X Sesja Rady Gminy Świecie nad Osą
X Sesja Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października
2019 r.
20.11.2019 więcej
IX Sesja Rady Gminy
IX Sesja Rady Gminy Uchwały z VIII Sesja Rady Gminy Świecie nad
Osą z dnia 02.08.2019 r.
07.08.2019 więcej
VIII Sesja Rady Gminy
VIII Sesja Rady Gminy Uchwały z VIII Sesja Rady Gminy Świecie
nad Osą z dnia 28.06.2019 r.
03.07.2019 więcej
VII sesja Rady Gminy
VII sesja Rady Gminy
06.06.2019 więcej
VI sesja Rady Gminy
Uchwały z VI Sesja Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia
17.04.2019
24.04.2019 więcej
V Sesja Rady gminy
Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą w
dniu 29.03.2019 r.
02.04.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się