Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
III Sesja Rady Gminy
Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą w
dniu 28.12.2018 r.
08.01.2019 więcej
II Sesja Rady Gminy
Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą w
dniu 06.12.2018 r.
28.12.2018 więcej
I Sesja Rady Gminy
I Sesja Rady Gminy Uchwały podjęte na I Sesji Rady Gminy
Świecie nad Osą w dniu 21.11.2018 r.
28.11.2018 więcej
XXXVIII Sesja Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą
w dniu 19.10.2018 r.
23.10.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 sierpnia 2018 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/249/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z
dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 17 pkt. 2
Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1276) z Konstytucją RP
28.08.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVII/251/2018 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 17 sierpnia 2018 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/251/2018 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
28.08.2018 więcej
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2018 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 17 sierpnia 2018 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/250/2018 RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2018-2031.
28.08.2018 więcej
XXXVI Sesja Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą w
dniu 29.06.2018 r.
03.07.2018 więcej
XXXV Sesja Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą w
dniu 29.05.2018 r.
05.06.2018 więcej
XXXIV Sesja Rady Gminy
Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy Świecie nad Osą w
dniu 26.04.2018 r.
07.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się