Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 28.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
28.03.2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2017 r.
10.04.2018 więcej
Informacja Nr 1 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31.08.2017 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z
informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2017 roku.
18.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 30.08.2017 r.
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z informacją o
kształtowaniu się (...)
18.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 24.03.2017 r.
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.03.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016 r.
18.09.2017 więcej