Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 49/2019
ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z
informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2019 r.
03.09.2019 więcej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2018 r.
16.05.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia 29 sierpnia 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ z dnia
29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z
informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2018 r.
03.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 28.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
28.03.2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2017 r.
10.04.2018 więcej
Informacja Nr 1 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31.08.2017 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z
informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2017 roku.
18.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 30.08.2017 r.
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z informacją o
kształtowaniu się (...)
18.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 24.03.2017 r.
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.03.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016 r.
18.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się