2016-12-05

Lista pracowników

LISTA PRACOWNIKÓW REFERATU ORGANIZACYJNEGO

 

 
Przemysław Szczepanowski Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Organizacyjnego
VACAT Sekretarz
Weronika Dwojacka Inspektor ds. obsługi kancelarii Wójta i Sekretariatu Urzędu
Maria Angowska Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
Bożena Maj Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Marek Lewandowski Informatyk
Danuta Wechsler Sprzątaczka
Marek Dąbrowski Kierowca