2016-12-05

Lista pracowników

LISTA PRACOWNIKÓW REFERATU FINANSOWO - BUDŻETOWEGO

 

Joanna Łukawska Skarbnik Gminy
Anna Sikorska Inspektor
Halina Sobolewska Inspektor
Wioletta Walter Inspektor
Katarzyna Krogulska Podinspektor
Dorota Indyka Inspektor
Grażyna Klimek Inspektor