2016-12-13

Informacja o realizacji przedsięwzięcia (azbest)

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘCIA POD NAZWĄ

„DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ”

ORAZ O OTRZYMANYM DOFINANSOWANIU

 

W okresie od 14 lipca 2016 roku do 31 października 2016 roku na terenie Gminy Świecie nad Osą Firma MGeco INVEST z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu wykonała prace polegające na:

 

- demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu w ilości 7,69 Mg,

 

- transporcie i unieszkodliwieniu azbestu w ilości 7,98 Mg.

 

Na powyższe zadanie Gmina Świecie nad Osą otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.320,82 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 82/100) pochodzące w 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w 50 % z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki

  INFORMACJA Azbest 2016.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz