Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
23.03.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo, gmina
Świecie nad Osą.
01.02.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
02.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w
miejscowości Partęczyny.
10.04.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo.
10.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
16.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego położonego
w budynku nr 21 w Świeciu nad Osą z przeznaczeniem do
prowadzenia usług weterynaryjnych.
07.12.2016 więcej