Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie z dnia 14.12.2017 r.
Obwieszczenie z dnia 14.12.2017 r.
18.12.2017 więcej
Wnioski o opinię
Wnioski o opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Grudziądzu.
11.09.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 8.09.2017 r.
11.09.2017 więcej