Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wzory dokumentów
Wzory dokumentów w sprawach organizacji zgromadzeń publicznych.
13.12.2016 więcej
Procedura
Procedura organizacji zgromadzeń publicznych na terenie Gminy
Świecie nad Osą.
13.12.2016 więcej