Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 26.01.2017 r.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
26.01.2017 r. w sprawie Regulaminu udostępniania informacji
sektora publicznego oraz ponownego jej wykorzystywania.
31.01.2017 więcej
Zasady ogólne
Zasady ogólne ponownego wykorzystania informacji publicznej.
09.12.2016 więcej
Wniosek
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
09.12.2016 więcej