2016-12-05

Polityka zatrudnienia

Urząd Gminy Świecie nad Osą jest jednostką samorządu terytorialnego w myśl Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny zgodnie z zasadami wyrażonymi w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

W przypadku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, należy przedłożyć komplet dokumentów określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Ogłoszenia te są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą.

 

Informujemy, że stanowiska pomocnicze (np. kierowca, sprzątaczka) nie są obsadzane w trybie konkursowym przewidzianym w Ustawie o pracownikach samorządowych, jednakże ogłoszenia w tym zakresie również są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.