Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wójt Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Świecie nad Osą za 2016
rok.
15.11.2017 więcej
Przewodniczący Rady Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Świecie
nad Osą za 2016 rok.
15.11.2017 więcej
Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
Gminy Świecie nad Osą za 2016 rok.
16.06.2017 więcej
Radni Rady Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Świecie nad Osą za
2016 rok.
16.06.2017 więcej
Pracownicy Urzędu Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Świecie nad
Osą za 2016 rok.
16.06.2017 więcej