Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przewodniczący Rady Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy
Świecie nad Osą za 2017 rok.
20.06.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Świecie nad Osą za 2017
rok.
20.06.2018 więcej
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Świecie nad
Osą za 2017 rok
20.06.2018 więcej
Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
Gminy Świecie nad Osą za 2017 rok
14.06.2018 więcej
Radni Rady Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Świecie nad Osą za
2017 rok
13.06.2018 więcej
Wójt Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Świecie nad Osą za 2016
rok.
15.11.2017 więcej
Przewodniczący Rady Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Świecie
nad Osą za 2016 rok.
15.11.2017 więcej
Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
Gminy Świecie nad Osą za 2016 rok.
16.06.2017 więcej
Radni Rady Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Świecie nad Osą za
2016 rok.
16.06.2017 więcej
Pracownicy Urzędu Gminy Świecie nad Osą
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Świecie nad
Osą za 2016 rok.
16.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się