Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 12/I/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 roku
Uchwała Nr 12/I/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018
roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy Świecie nad Osą informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za I półrocze 2018 roku.
25.09.2018 więcej
Uchwała Nr 12/S/2018 RIO z dnia 20.04.2018 r.
Uchwała Nr 12/S/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.04.2018 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świecie
nad Osą (...).
23.04.2018 więcej
Uchwała Nr 8/Kd/2018 RIO z dnia 22.01.2018 r.
Uchwała Nr 8/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie wydania
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr 10/D/2018 RIO z dnia 22.01.2018 r.
Uchwała Nr 10/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie wydania
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr 18/Dpr/2017 RIO z dnia 15.12.2017 r.
Uchwała Nr 18/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 15.12.2017 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej.
18.12.2017 więcej
Uchwała Nr 18/P/2017 RIO z dnia 15.12.2017 r.
Uchwała Nr 18/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wydania
opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy
Świecie nad Osą
18.12.2017 więcej
Uchwała Nr 18/WPF/2017 RIO z dnia 15.12.2017 r.
Uchwała Nr 18/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.12.2017 r. dotycząca
opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Świecie nad Osą.
18.12.2017 więcej
Uchwała Nr 20/I/2017 RIO z dnia 28.09.2017 r.
Uchwała Nr 20/I/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.09.2017 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
informacji o przebiegu (...).
02.10.2017 więcej
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotycząca
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016
r.
27.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się