Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 12/S/2018 RIO z dnia 20.04.2018 r.
Uchwała Nr 12/S/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20.04.2018 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świecie
nad Osą (...).
23.04.2018 więcej
Uchwała Nr 8/Kd/2018 RIO z dnia 22.01.2018 r.
Uchwała Nr 8/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie wydania
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr 10/D/2018 RIO z dnia 22.01.2018 r.
Uchwała Nr 10/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.01.2018 r. w sprawie wydania
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
23.01.2018 więcej
Uchwała Nr 18/Dpr/2017 RIO z dnia 15.12.2017 r.
Uchwała Nr 18/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 15.12.2017 r. w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej.
18.12.2017 więcej
Uchwała Nr 18/P/2017 RIO z dnia 15.12.2017 r.
Uchwała Nr 18/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wydania
opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy
Świecie nad Osą
18.12.2017 więcej
Uchwała Nr 18/WPF/2017 RIO z dnia 15.12.2017 r.
Uchwała Nr 18/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.12.2017 r. dotycząca
opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Świecie nad Osą.
18.12.2017 więcej
Uchwała Nr 20/I/2017 RIO z dnia 28.09.2017 r.
Uchwała Nr 20/I/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.09.2017 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
informacji o przebiegu (...).
02.10.2017 więcej
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotycząca
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016
r.
27.04.2017 więcej
Uchwała Nr 11/D/2017 RIO z dnia 31.01.2017 r.
Uchwała Nr 11/D/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wydania opinii o
możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Świecie nad
Osą.
09.02.2017 więcej
Uchwała Nr 16/P/2016 RIO z dnia 12.12.2016 r.
Uchwała Nr 16/P/2016 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.12.2016 r. w sprawie wydania
opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy
Świecie nad Osą
30.12.2016 więcej
12