2017-04-18

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Świecie nad Osą, 2017-04-14

 

 

 

MIESZKAŃCY,

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE

GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję, że w dniu 5 maja 2017 roku od godz. 7:00 na terenie sołectw Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Szarnoś, Kitnówko, Nowy Młyn, Linowo, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Rychnowo, Świecie nad Osą, Widlice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego               oraz opon powstających w gospodarstwach domowych.       

         Sprzęt elektroniczny i odpady wielkogabarytowe nie mogą być zdekompletowane, opony tylko od samochodów osobowych pozbawione zanieczyszczeń.

 

         Odpady będą odbierane nieodpłatnie przez Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie. Obowiązkiem właściciela jest wystawienie odpadów do najbliższej drogi publicznej, asfaltowej do godziny 7:00 rano.

INFORMACJA: 52 332 65 34, 504-937-665

(Wiązar)