2017-07-03

Harmonogramy na II półrocze 2017 roku

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

            Informujemy, że od 1 lipca 2017 roku odpady komunalne będzie odbierać tak jak dotychczas Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie, który został wyłoniony w drodze przetargu.

 

Informujemy również, że od 1 lipca 2017 roku, zmienia się sposób segregacji na terenie gminy Świecie nad Osą polegający na dodatkowym wysegregowaniu papieru i tektury. Zmiany w dotychczasowym modelu segregacji odpadów komunalnych zostały wprowadzone w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych                                 (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Przedmiotowe rozporządzenie nałożyło również obowiązek zbierania poszczególnych frakcji w pojemnikach o odpowiednich kolorach i oznaczeniach, w związku z czym zostaną wymienione pojemniki.

 

PAMIETAJ!

 

od 1 lipca 2017 roku należy segregować następujące frakcje odpadów:

  • odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,
  • odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,
  • odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”,
  • pozostałości po wysegregowaniu powyższych odpadów zbiera się w pojemnikach koloru „CZARNEGO", oznaczonych napisem "odpady zmieszane".

 

Załączniki

  2 LISNOWO LISNOWO Z...ISNÓWKO.docx 133,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 PARTĘCZYNY KAROLEWO.docx 133,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  1 ŚWIECIE NAD OSĄ...ĘDRZYCE.docx 133,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  3 RYCHNOWO.docx 135,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  1 WIDLICE.docx 133,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  5 LINOWO - STRONA KOŚCIOŁA.docx 133,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  4 BURSZTYNOWO BIAŁ...WY MŁYN.docx 133,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  5 LINOWO - STRONA SZKOŁY.docx 133,41 KB (doc) szczegóły pobierz