Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2020
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2020
08.01.2020 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie
10.07.2019 więcej
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2019
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2019 - od lipca
2019 do grudnia 2019
01.07.2019 więcej
Harmonogramy na wywóz odpadów komunalnych na 2019
Harmonogramy na wywóz odpadów komunalnych
03.01.2019 więcej
Informacja sprzęt elektroniczny i odpady wielkogabarytowe
Informacja sprzęt elektroniczny i odpady wielkogabarytowe
02.10.2018 więcej
Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych - 2018 r.
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
30.07.2018 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r.
27.04.2018 więcej
Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
09.03.2018 więcej
Harmonogramy wywozu odpadów na 2018 rok
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.
22.12.2017 więcej
OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU
Osiągnięte przez Gminę Świecie nad Osą oraz podmioty
odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z
właścicielami nieruchomości w latach 2014-2016.
16.11.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się