Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r.
27.04.2018 więcej
Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
09.03.2018 więcej
Harmonogramy wywozu odpadów na 2018 rok
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.
22.12.2017 więcej
OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU
Osiągnięte przez Gminę Świecie nad Osą oraz podmioty
odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z
właścicielami nieruchomości w latach 2014-2016.
16.11.2017 więcej
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Aktualnie obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
07.08.2017 więcej
Harmonogramy na II półrocze 2017 roku
Harmonogramy wywozu odpadów na II półrocze 2017 r. oraz
informacja w sprawie nowych zasad segregacji odpadów
komunalnych.
03.07.2017 więcej
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez
Wójta Gminy Świecie nad Osą.
02.06.2017 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Świecie nad Osą w 2016 roku.
28.04.2017 więcej
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniu
5.05.2017 r.
18.04.2017 więcej
Harmonogramy na 2017 rok
Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017
rok.
15.12.2016 więcej
12