Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień.
09.04.2018 więcej
Obwieszczenie z dnia 15.03.2018 r.
Obwieszczenie z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
15.03.2018 więcej
Komunikat Starosty Grudziądzkiego z dnia 6.03.2018 r.
Komunikat Starosty Grudziądzkiego z dnia 6.03.2018 r.
14.03.2018 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z 1.03.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z
1.03.2018 r.
06.03.2018 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z
dnia 13.02.2018 r.
26.02.2018 więcej
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach Gminy Świecie nad Osą
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach Gminy Świecie
nad Osą na 2018 rok.
09.01.2018 więcej
Obwieszczenie z dnia 08.01.2018 r.
Obwieszczenie z dnia 08.01.2018 r. w sprawie Programu ochrony
środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 - 2020 z
perspektywą do roku 2023.
08.01.2018 więcej
Obwieszczenie z dnia 14.12.2017 r.
Obwieszczenie z dnia 14.12.2017 r.
18.12.2017 więcej
Obwieszczenie z dnia 24.11.2017 r.
Obwieszczenie z dnia 24.11.2017 r. o rozpoczęciu strategicznej
oceny oddziaływania dla projektu pn. Program ochrony środowiska
dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2020 z perspektywą do
roku 2023.
27.11.2017 więcej
Obwieszczenie z dnia 14.11.2017 r.
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień.
15.11.2017 więcej
12