Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świecie nad Osą o
zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
28.05.2018 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(Burmistrza Miasta i Gminy Łasin).
22.05.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 26.04.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 26.04.2018 r.
27.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 24.04.2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 24.04.2018 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
24.04.2018 więcej
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień.
09.04.2018 więcej
Obwieszczenie z dnia 15.03.2018 r.
Obwieszczenie z dnia 15.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
15.03.2018 więcej
Komunikat Starosty Grudziądzkiego z dnia 6.03.2018 r.
Komunikat Starosty Grudziądzkiego z dnia 6.03.2018 r.
14.03.2018 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z 1.03.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z
1.03.2018 r.
06.03.2018 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie z
dnia 13.02.2018 r.
26.02.2018 więcej
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach Gminy Świecie nad Osą
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach Gminy Świecie
nad Osą na 2018 rok.
09.01.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się