2017-05-29

Numery rachunków bankowych

Bank Spółdzielczy w Łasinie, (dochody własne)(podatki i opłaty) (odpady)

nr 38 9500 0008 0000 0752 2000 0055

 

Opłatę za udostępnienie danych osobowych należy wpłacać na konto

Bank Spółdzielczy w Łasinie

nr  92 9500 0008 0000 0752 2000 0053

 

Należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego należy wpłacać na konto

Bank Spółdzielczy w Łasinie

nr 16 9500 0008 0012 7127 2000 0001