2019-10-16

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku

Dnia 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach   i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);
- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji  na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);
- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

 

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie   w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

OSOBY FIZYCZNE

 

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 

 

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników 

IL-1 Informacja o lasach 

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników 

 

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości  
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane  o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane   o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 

DR-1 Deklaracja na podatek rolny 
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny 
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 

 

 

Załączniki

  IN-1 Informacja o n...owlanych .pdf 68,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin1-01-16.pdf 41,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin2-01-12.pdf 41,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin3-01-11.pdf 39,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ir1-01-18.pdf 55,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir1-01-12.pdf 39,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir2-01-08.pdf 38,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir3-01-08.pdf 39,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  il1-01-14.pdf 48,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil1-01-10.pdf 36,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil2-01-07.pdf 36,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil3-01-05.pdf 39,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dn1-01-23.pdf 80,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdn1-01-17.pdf 42,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdn2-01-13.pdf 42,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dr1-01-18.pdf 70,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdr1-01-11.pdf 40,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdr2-01-07.pdf 38,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dl1-01-13.pdf 57,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdl-1-01-11.pdf 37,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdl2-01-06(1).pdf 37,36 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się