Lista artykułów

Nazwa artykułu
Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji
Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą trwających od 5 kwietnia
do 16 kwietnia 2018 r.
18.04.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata
2017-2023".
05.04.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu zadania pn. "Stworzenie centrum
rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Linowo”
trwających od 25.10.2017 do 8.11.2017
04.01.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych
Raport z konsultacji społecznych dokumentu pn. "Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Świecie
nad Osą na lata 2017-2027" trwających od 20.11.2017 r. do
4.12.2017 r.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 17.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
17.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie (...)".
20.11.2017 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach zadania pn. "Stworzenie miejsc (...)"
Zawiadomienie o konsultacjach zadania pn. "Stworzenie miejsc
rekreacji i wypoczynku w miejscowości Linowo" na etapie
koncepcji zagospodarowania.
25.10.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych
Raport z konsultacji społecznych zadania pn. "Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Szarnoś" na etapie koncepcji
zagospodarowania trwających od 4.09.2017 r. do 15.09.2017 r.
11.10.2017 więcej