Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 30.05.2018 r.
Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację z budżetu
Gminy Świecie nad Osą w 2018 roku na podstawie uchwały Nr
XXXIV/238/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia
2018 r.
05.06.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji zagospodarowania
Raport z konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu zadania pn. „Stworzenie centrum
rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Lisnowo”
trwających od 8.06. do 10.07.2017 r.
19.07.2017 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31.05.2017 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31.05.2017 r. w
sprawie konsultacji społecznych w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu zadania pn. „Stworzenie centrum
(...)”.
31.05.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych
Ogłoszenie w sprawie uprawy maku niskomorfinowego i konopi
włóknistych w roku 2017 w Gminie Świecie nad Osą.
02.05.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
15.02.2017 więcej
Harmonogram zebrań sprawozdawczych OSP Świecie nad Osą w 2017 r.
Harmonogram zebrań sprawozdawczych OSP Świecie nad Osą w 2017
r.
18.01.2017 więcej
Ogłoszenie o przerwie w dostawach prądu - 20.01.2017 r.
Ogłoszenie o przerwie w dostawach prądu
16.01.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Świecie nad Osą trwających od 16 listopada 2016 r. do
dnia 16 grudnia 2016 r.
30.12.2016 więcej
Komunikat o jakości wody - Bursztynowo
Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
z wodociągu publicznego Bursztynowo - na terenie Gminy Świecie
nad Osą.
21.12.2016 więcej
Komunikat o jakości wody - Partęczyny
Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
z wodociągu publicznego Partęczyny - na terenie Gminy Świecie
nad Osą.
21.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się