Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za II kwartał 2019
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za II
kwartał 2019
25.07.2019 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy 2019 - I kwartał
Informacja z wykonania budżetu Gminy 2019 - I kwartał
24.04.2019 więcej
Informacja z Wykonania Budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2018 rok
Informacja z Wykonania Budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2018
rok
02.04.2019 więcej
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 rok
23.10.2018 więcej
Informacja z wykonania budżetu gminy Świecie nad Osą za II kwartał 2018
Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy Świecie nad Osą
za II kwartał 2018
19.07.2018 więcej
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą
za I kwartał 2018 r.
24.04.2018 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2017 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2017
rok.
24.04.2018 więcej
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą
za III kwartał 2017 roku.
26.10.2017 więcej
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą
Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą
za II kwartał 2017 roku.
28.07.2017 więcej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za I kwartał 2017
Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za I
kwartał 2017 r.
28.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się