2017-05-11

Informacja zbiorcza za 2016 r.

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

Wójta Gminy Świecie nad Osą

Rok 2016

 

L.p.

Podmiot wnoszący

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia

Termin rozpatrzenia

Opinie

Sposób rozpatrzenia

1

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach

1/2016

Utworzenie na stronie WWW Gminy zakładki „Czystsze Powietrze”

28.10.2016 r.

04.11.2016 r.

Brak

Pozytywnie