2018-02-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY Świecie nad Osą

z dnia 16 lutego 2018 r.

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm.), ogłaszam, co następuje:

 

W dniach od 23 lutego 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023.

 

W trakcie konsultacji przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:

1.  Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji.

Wypełniony formularz można dostarczyć w okresie od 23 lutego 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r.:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy Świecie nad Osą, 86-341 Świecie nad Osą 1, do pokoju nr 10 lub do sekretariatu Urzędu Gminy,
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@swiecienadosa.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Świecie nad Osą, 86-341 Świecie nad Osą 1.

2.  Zbieranie uwag ustnych

W okresie 23 lutego 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r.  uwagi i pytania prosimy kierować:

  • osobiście do Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą (pok. nr 10),
  • telefonicznie pod nr tel.: 56 466 16 13 w. 18,

3. Spotkanie konsultacyjne:

  • Lisnowo: świetlica wiejska w Lisnowie, 20 marca 2018 r., godz. 16.00

Materiały tj. projekt programu rewitalizacji, a także formularz konsultacji dostępne są od dnia
16 lutego 2018 r.:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą,  w pokoju nr 10 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy,
  • na stronie internetowej gminy: www.swiecienadosa.plw zakładce „Program rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą”.

 

Załączniki:

- Program

- Mapy

- Formularz konsultacji

Załączniki

  OBWIESZCZENIE.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz konsultac...łecznych.doc 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie.pdf 281,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 Mędrzyce.pdf 314,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 Szarnoś.pdf 564,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 Widlice.pdf 234,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Gminny Program Rewi...2016_2023.pdf 3,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 Lisnowo.pdf 2,62 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się