Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego
2018 r. w sprawie konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023.
16.02.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 września 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 września
2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
19.09.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Świecie nad Osą trwających od 20 lipca 2017 r. do dnia
21 sierpnia 2017 r.
22.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13 lipca 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13 lipca 2017
r.
13.07.2017 więcej