Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie z dnia 08.01.2018 r.
Obwieszczenie z dnia 08.01.2018 r. w sprawie Programu ochrony
środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 - 2020 z
perspektywą do roku 2023.
08.01.2018 więcej
Obwieszczenie o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania projektu
Obwieszczenie o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania
projektu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad
Osą na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023.
27.11.2017 więcej
Projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020
Program ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata
2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023 (Projekt).
23.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia
2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu
ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata
2017-2020.
23.08.2017 więcej