Lista artykułów

Nazwa artykułu
Biała Księga Szczepień -Bezpieczne szczepienie oraz potencjalne zagrożenia i korzyści wynikające ze szczepień przeciw HPV.
Bezpieczne szczepienie oraz potencjalne zagrożenia i korzyści
wynikające ze szczepień przeciw HPV.
04.10.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 08.01.2018 r.
Obwieszczenie z dnia 08.01.2018 r. w sprawie Programu ochrony
środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017 - 2020 z
perspektywą do roku 2023.
08.01.2018 więcej
Obwieszczenie o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania projektu
Obwieszczenie o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania
projektu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad
Osą na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023.
27.11.2017 więcej
Projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020
Program ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata
2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023 (Projekt).
23.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia
2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu
ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata
2017-2020.
23.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się