Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Formularze dotyczące pomocy publicznej
Formularze dotyczące pomocy publicznej
21.12.2016 więcej
Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów
Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna
gruntów wraz z oświadczeniem.
21.12.2016 więcej
Podania o udzielenie ulgi podatkowej
Podania o udzielenie ulgi podatkowej.
21.12.2016 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzające stan zaległości.
21.12.2016 więcej
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od
nieruchomości/podatku rolnym/podatku leśnym/podatku od
środków transportowych.
21.12.2016 więcej
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
21.12.2016 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w
gospodarstwie rolnym
21.12.2016 więcej
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
21.12.2016 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacanych składkach na ubezpieczeni
Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacanych składkach na
ubezpieczenie społeczne rolników.
21.12.2016 więcej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości: 1) posiadanego
gospodarstwa rolnego, 2) użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
21.12.2016 więcej
12