2017-01-30

UTYLIZACJA AZBESTU - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

UTYLIZACJA AZBESTU

– ogłoszenie naboru wniosków

 

W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania z zakresu usuwania azbestu na 2017 roku.

 

INFORMUJEMY,

 

o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków do Gminy Świecie nad Osą. Dofinansowanie objęte są wyłącznie koszty demontażu, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

 

UWAGA !Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 70 % jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej jak 1000 zł za 1 Mg (1 tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 

Pozostałą kwotę 30 % dopłaca właściciel nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą, Pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku(od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 15:30 i w piątki w godz. 07:00 – 13:00).

 

Projekt realizuje WFOŚiGW w Toruniu natomiast beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Świecie nad Osą.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą w roku bieżącym realizowane.

 

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój nr 10 i na stronie internetowej: http://swiecienadosa.bip.gov.pl/ w zakładce AZBEST.

Załączniki

  azbest_oswiadcz.docx 16,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE azbest 2017.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  WNIOSEKazbest 2017.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz