Lista artykułów

Nazwa artykułu
09.01.2018 więcej
Informacja o realizacji przedsięwzięcia
Informacja o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Demontaż,
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Świecie nad Osą" oraz o otrzymanym dofinansowaniu.
28.08.2017 więcej
UTYLIZACJA AZBESTU - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Ogłoszenie o naborze wniosków na utylizację azbestu (2017
r.).
30.01.2017 więcej