Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 12.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie przyjęcia
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz planu (...).
16.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 3.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.01.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu
Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 3.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.01.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 3.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.01.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół i
Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą do zaciągania zobowiązań z
tytułu umów.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 3.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.01.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Bursztynowie do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 3.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.01.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 3.01.2018 r.
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.01.2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 107/2017 z dnia 29.12.2017 r.
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
29.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta
Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 października 2016 roku.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 15.12.2017 r.
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
15.12.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
18.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 07.12.2017 r.
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
07.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących MPZP dla północnej części Gminy Świecie nad
Osą (...).
18.12.2017 więcej