Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świeciu nad Osą
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świeciu nad Osą
Dyżury do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych
i kandydatów na wójtów. Komisja będzie pełnić w
następujących terminach
13.09.2018 więcej
Uchwała nr 2/2018 z dnia 12 .09.2018 r.
Uchwała nr 2/2018 z dnia 12 .09.2018 r. Gminnej Komisji
Wyborczej w Świeciu nad Osą w sprawie powołania Pełnomocnika
ds obsługi informatycznej
13.09.2018 więcej
Uchwała nr 1/2018 z dnia 12 .09.2018 r.
Uchwała nr 1/2018 z dnia 12 .09.2018 r. Gminnej Komisji
Wyborczej w Świeciu nad Osą w sprawie powołania
przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
13.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6
września 2018 r. W sprawie zwołania posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 więcej
Postanowienie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 10
września 2018 r. W sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018
r. (Skład Komisji w załączniku)
11.09.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Miejsca na plakaty wyborcze
OBWIESZCZENIE Miejsca na plakaty wyborcze
21.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE Okręgi wyborcze
OBWIESZCZENIE Okręgi wyborcze
21.08.2018 więcej
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI
WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018
r.
21.08.2018 więcej
Informacja
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz
wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
21.08.2018 więcej
zgodna_na_przyjecie_pełnomocnictwa
zgodna_na_przyjecie_pełnomocnictwa
21.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się