Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 3.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.10.2017 r. w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady
Gminy Świecie nad Osą.
03.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 29.09.2017 r.
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
29.09.2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów oraz
przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu
budżetu (...).
02.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 27.09.2017 r.
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
27.09.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na (...).
27.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 15.09.2017 r.
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
15.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia
składu Komitetu Rewitalizacji.
18.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 12.09.2017 r.
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy
Świecie nad Osą z dnia 26.01.2017 r.
13.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 6.09.2017 r.
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
6.09.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy
Świecie nad Osą z dnia 23.02.2017 r. w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarn
06.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 01.09.2017 r.
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
01.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Lisnowie (...)
05.09.2017 więcej
Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 30.08.2017 r.
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z informacją o
kształtowaniu się (...).
31.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 24.08.2017 r.
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Szarnoś".
28.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 12.07.2017 r.
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą.
28.08.2017 więcej