Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 21.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
21.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na (...).
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 19.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
19.06.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji dla
przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda 2017".
19.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 14.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
14.06.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad
prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i
usług przez Gminę (...).
14.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 14.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
14.06.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej (...).
14.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 13.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.06.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą z
zajmowanego stanowiska.
14.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 13.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.06.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania w
Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą.
13.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 7.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
7.06.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Świeciu nad Osą.
08.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 6.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
6.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie
postępowania przetargowego (...).
07.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 31.05.2017 r.
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
31.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zadania pn. "Stworzenie centrum rekreacyjno (...)".
31.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 24.05.2017 r.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na "Demontaż, transport i
unieszkodliwienie (...)".
31.05.2017 więcej
12345