Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 104/2017 z dnia 07.12.2017 r.
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
07.12.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na (...).
07.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 05.12.2017 r.
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
05.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania w
Urzędzie Gminy Świecie nad Osą.
06.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 04.12.2017 r.
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
04.12.2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 30.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.11.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji.
30.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 23.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu "Program
ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2020
z perspektywą do (...)"
27.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 99/2017 z dnia 20.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
20.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 98/2017 z dnia 20.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
20.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji składników
majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania.
20.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 17.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
17.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie (...)"
17.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 14.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
14.11.2017 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2018-2031.
15.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 14.11.2017 r.
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
14.11.2017 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy
Świecie nad Osą na 2018 rok.
15.11.2017 więcej