2016-12-05

Magdalena Polińska

Magdalena Polińska - Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, spraw publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.