Lista artykułów

Nazwa artykułu
OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU
Osiągnięte przez Gminę Świecie nad Osą oraz podmioty
odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z
właścicielami nieruchomości w latach 2014-2016.
16.11.2017 więcej
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Aktualnie obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
07.08.2017 więcej
Harmonogramy na II półrocze 2017 roku
Harmonogramy wywozu odpadów na II półrocze 2017 r. oraz
informacja w sprawie nowych zasad segregacji odpadów
komunalnych.
03.07.2017 więcej
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez
Wójta Gminy Świecie nad Osą.
02.06.2017 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Świecie nad Osą w 2016 roku.
28.04.2017 więcej
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniu
5.05.2017 r.
18.04.2017 więcej
Harmonogramy na 2017 rok
Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017
rok.
15.12.2016 więcej
Zasady segregacji odpadów
Zasady poprawnej segregacji odpadów.
15.12.2016 więcej