Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez
Wójta Gminy Świecie nad Osą.
02.06.2017 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Świecie nad Osą w 2016 roku.
28.04.2017 więcej
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniu
5.05.2017 r.
18.04.2017 więcej
Harmonogramy na 2017 rok
Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017
rok.
15.12.2016 więcej
Zasady segregacji odpadów
Zasady poprawnej segregacji odpadów.
15.12.2016 więcej