Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13.04.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 13.04.2017 r.
14.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16.02.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16.02.2017 r.
16.02.2017 więcej
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach
Harmonogram zebrań sprawozdawczych w sołectwach Gminy Świecie
nad Osą na 2017 rok.
26.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 12.01.2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 12.01.2017 r.
12.01.2017 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023.
30.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16.12.2016 r.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
16.12.2016 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
16.12.2016 więcej