Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020
Program ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata
2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023 (Projekt).
23.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 sierpnia
2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu
ochrony środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata
2017-2020.
23.08.2017 więcej