Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 18.01.2017 r.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
18.01.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
19.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 04.01.2017 r.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
04.01.2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
04.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
02.01.2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od
pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą.
02.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli poboru
opłaty targowej przez inkasentów na placach targowych
położonych na terenie
02.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 15.12.2016 r.
Zarządzenie nr 46/2016 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 15
grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2016 rok.
19.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 44A/2016 z dnia 07.12.2016 r.
Zarządzenie Nr 44A/2016 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 07
grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia pracownikom Urzędu Gminy
Świecie nad Osą czynności w postępowaniu.
19.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 16.12.2016 r.
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 16
grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia centralizacji
rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Świecie nad
Osą (...).
19.12.2016 więcej
Zarządzanie Nr 45/2016 z dnia 09.12.2016 r.
Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie udzielenia
pożyczki Lokalnej Grupie Działania "Vistula - Terra Culmensis -
Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Sztynwagu.
09.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 06.12.2016 r.
Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości
1.050.000,00 zł.
06.12.2016 więcej
12