Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 23.08.2017 r.
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
23.08.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Świecie nad Osą.
23.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 4.08.2017 r.
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 4.
sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na (...).
04.08.2017 więcej
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 18.07.2017 r.
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
31.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 12.07.2017 r.
Zarządzenie Nr 72A/2017 z dnia 12.07.2017 r. w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na
2017 rok.
31.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 29.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
29.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego (...).
03.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 21.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
21.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na (...).
21.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 19.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
19.06.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji dla
przeprowadzenia konkursu "Piękna Zagroda 2017".
19.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 14.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
14.06.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad
prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i
usług przez Gminę (...).
14.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 14.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
14.06.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej (...).
14.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 13.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.06.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą z
zajmowanego stanowiska.
14.06.2017 więcej