Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 3.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Skarbnika Gminy Świecie nad Osą.
03.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 31.03.2017 r.
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
31.03.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 r.
03.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 24.03.2017 r.
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.03.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania
budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2016 r.
03.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 23.03.2017 r.
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
23.03.2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2027.
29.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 23.03.2017 r.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
23.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Świeciu nad
Osą.
23.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 15.02.2017 r.
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
15.02.2017 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityce)
rachunkowości.
13.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 15.02.2017 r.
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
15.02.2017 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych
rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Świecie nad
Osą.
08.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 22.02.2017 r.
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
22.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej.
06.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 9.02.2017 r.
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
9.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy.
01.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 23.02.2017 r.
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
23.02.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
01.03.2017 więcej
1234