Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 7.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
7.06.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Świeciu nad Osą.
08.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 6.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
6.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie
postępowania przetargowego (...).
07.06.2017 więcej
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 31.05.2017 r.
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
31.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zadania pn. "Stworzenie centrum rekreacyjno (...)".
31.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 24.05.2017 r.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
24.05.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na "Demontaż, transport i
unieszkodliwienie (...)".
31.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 12.05.2017 r.
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę
oraz najem nieruchomości
18.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 26.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
26.04.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
26.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 13.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury w Świeciu(...)
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 13.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna (...)
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 12.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12.04.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na "Przebudowę nawierzchni drogi
gminnej 041516C(...)"
13.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 7.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
7.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
(...).
12.04.2017 więcej
12345