Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 12.05.2017 r.
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę
oraz najem nieruchomości
18.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 26.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
26.04.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
26.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 13.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury w Świeciu(...)
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 13.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
13.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna (...)
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 12.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
12.04.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na "Przebudowę nawierzchni drogi
gminnej 041516C(...)"
13.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 7.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
7.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
(...).
12.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 7.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
7.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
(...).
12.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 5.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
5.04.2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia
maksymalnej (...)
07.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 3.04.2017 r.
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
03.04.2017 r. w sprawie ustalenia powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Skarbnika
03.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 27.03.2017 r.
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
27.03.2017 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynajmu sali
posiedzeń Urzędu Gminy Świecie nad Osą".
03.04.2017 więcej
12345