Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 27.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
27.10.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na (...).
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 17.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
17.10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Świecie nad Osą.
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 25.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
25.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
zadania pn. "Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w
miejscowości Linowo".
26.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 20.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
20.10.2017 r. w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym
ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "WISŁA-17".
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 18.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
18.10.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy
Świecie nad Osą z dnia 23.02.2017 r. w sprawie powołania
Zespołu (...).
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 18.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
18.10.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na "Budowę przepompowni ścieków w
Nowym Młynie (...)"
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 17.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
17.10.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania przetargowego na "Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności (...)"
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 17.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
17.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od
pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą.
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 16.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
16.10.2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
24.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 3.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia
3.10.2017 r. w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady
Gminy Świecie nad Osą.
03.10.2017 więcej